title
Patsienditestamendi vajalikkusest Eesti õigusruumis
The necessity of the patients will in Estonian legal system
author
Leimberg-Pallo, Liis
keywords
defence date
language