title
Erinevate tootmisüksuste efektiivsuse võrdlemine andmeraja analüüsi meetodil AS WENDRE tootmisliinide ja töötajate näitel
Comparison of the efficiency of different decision making units using DEA method on AS WENDRE production lines and employees
author
Mohhov, Igor
keywords
efektiivsuse mõõtmine
Malmquisti indeks
efficiency measurement
Malmquist index
supervisor
defence date
language