title
Värvitööstuse reovee töötlemine füüsikalis-keemiliste meetoditega
Paint Industry Wastewater Treatment with Physico-chemical Methods
author
Rikma, Kuldar
keywords
Fenton-based treatment
persulphate
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud