title
Põlevkivi kaevandatud ala täitmisega lankkaevandamise tehnoloogiliste võimaluste uuringud Narva karjääri tingimustes
Researches and analysis of technological solutions for oil shale underground longwall mining with backfilling of outmined areas in conditions of Narva opencast mine
supervisor
defence date
language