title
Välismaale tööle asunud töötajate sisseelamise täiendamine (Absolute Recruitment OÜ näitel)
Improving employee induction of employees starting to work abroad (based on the example of Absolute Recruitment OÜ)
author
Jansen, Geirit
keywords
välismaal töötamine
välismaal kohanemine
supervisor
defence date
language
department / college