title
Ühinemise mõju Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste finantsvõimekusele
Impact of merger on the financial capacity of Estonian local governments
author
Traumann, Diana
keywords
kohaliku omavalitsuse üksus (KOV)
difference-in-differences meetod
supervisor
defence date
language