title
Ruumipõhise ventilatsioonisüsteemi juhtimine CO2 anduri sisendi kaudu Puiestee 80A loengumaja näitel
Control of Room-Based Ventilation System via CO2 Sensor Input Using the Example of Puiestee 80A Lecture Hall
author
Jõgiste, Kaia
supervisor
defence date
language