title
Sotsiaalmeedia kasutamine jätkuvaks teadlikkuse tõstmiseks - toidusektoris tegutsevate VKEde vaade
Use of social media as a means for continued awareness - taking the perspective of SMEs operating in the food sector
author
Razu, Ahmadul Haque
keywords
Social Media
Awareness
Social Media Marketing
supervisor
defence date
language