title
Religiooni mõju korporatsioonide maksude optimeerimisele
The effect of religion on corporate tax avoidance
author
Hinto, Taavi
keywords
korporatsioonid
maksude optimeerimine
efektiivne maksumäär
corporations
tax optimization
effective tax rate
supervisor
defence date
language