title
Kas käitumuslikud omadused mõjutavad säästmisotsuseid? Ameerika Ühendriikide kodumajapidamiste näitel
Do behavioural characteristics affect saving decisions? In the example of United States households
keywords
majapidamiste rahandus
riikliku rahalise heaolu uuringu andmed
behavioural characteristics
National Financial Well-Being Survey data
defence date
language