title
Kontoritüübi sobivus ja hindamine lähtuvalt tööspetsiifikast Omniva näitel
Suitability and assessment of the office type based on work specifications on the example of Omniva
author
Tahk, Inge
keywords
tööspetsiifika
füüsikalised ja füüsilised töökeskkonna tegurid
kontoritüüp
defence date
language