title
Töökuulutuste reklaamide tulemuse ennustamine
Predicting the Results of Advertisements of Job Ads
author
Toom, Erki
supervisor
study program
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 03.06.2026
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal