title
Järva valla kinnisvara korrashoiumudeli loomine
Creating a facilities management and maintenance model for Järva municipality
author
Kivi, Meelis
supervisor
defence date
language