title
Tallinna Polütehnik Nr 21 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.06.1978
language