title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.01.1987
language