title
Müügikeskkonna mitteverbaalne mõju tarbija ostukäitumisele
The non-verbal effect of the sales environment on consumer purchasing behavior
author
Vaab, Evelin
defence date
language