title
Kinnisvara halduse infosüsteemi analüüs ja kavandamine erihoolekande teenuseid pakkuva ettevõtte näitel
Analysis and design of a real estate management information system in a company providing special care services
author
Mänd, Miia
keywords
erihoolekandeteenused
sotsiaalteenused
real estate management information system
order information system
special care
social services
application of lean principles
capability analysis
layered enterprise architecture model
supervisor
defence date
language
department / college