title
Elektrooniliste arvete kasutuselevõtmine ja selle mõju hindamine ettevõtte äriprotsesside efektiivsusele Kungla Investeeringu OÜ näitel
Implementation of electronic invoices and assessment of its impacts on the efficiency of business processes based on the example of Kungla Investeeringu OÜ
author
Lepisk, Mari-Liis
keywords
supervisor
defence date
language