title
Eesti majanduse avatuse probleemid
Problems of economic openness of Estonia
Проблемы открытости экономики Эстонии
author
Jakson, Olga
keywords
vabakaubandus
kombineeritud nomenklatuur
free trade
foreign trade
Combined Nomenclature (CN)
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network