title
Krediidiriski preemia mõjurite analüüs Rootsi pandikirjade näitel
Credit Risk Premia in Swedish Covered Bonds
author
Berkman, Marek
keywords
pandikirjad
tagatisvarade portfell
Rootsi pangad
ületagatise määr
krediidiriski preemia
covered bonds
cover pool
Swedish banks
overcollateralization
credit spread
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network