title
Isikliku säästmise kasvuga seotud pikaajaliste investeeringute otsustavad tegurid Baltikumi elanikele
Decisive Factors of Long-term Investment for Personal Savings Growth for Residents of Baltics
author
Buntcevich, Alexandr
keywords
vabatahtlik / erasäästmine
pikaajaline investeerimine
kolme samba süsteem
intresside liitmine
voluntary/private saving
long-term investing
three pillar system
interest compounding
supervisor
defence date
language