title
Antibiootikumide lagundamine vesilahuses osoonipõhiste protsessidega
Degradation of antibiotics in aqueous solution by ozone-based processes
author
Jalakas, Ave
keywords
antibiootikum
süvaoksüdatsiooniprotsess
vesilahus
sulfametoksasool
antibiotic
aqueous solution
sulfamethoxazole
supervisor
defence date
language