title
Satelliitside vastuvõtja tarkvaralise raadio baasil
Satellite communication receiver based on software defined radio
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit