title
Võõrtööjõu koolitamine sisseelamisel ettevõttesse aktsiaseltsi Prisma Peremarket näitel
Training of foreign labor onboarding to company based on the example of Prisma Peremarket
author
Rosing, Pileri
supervisor
defence date
language