title
Tammistu mõisa lauda rekonstrueerimise eelprojekt ja ehitise tehnilise seisukorra hindamine
Tammistu manor barn reconstruction preliminary design and evaluation of the tehnical condition of the building
author
Grigorjev, Kaspar
keywords
esialgne arhitektuurne projekteerimine
tehniline seisund
sobivus puuetega inimestele
technical condition evaluation
barn
suitability for disabled people
supervisor
defence date
language