title
Era- ja avaliku sektori koostöövõimalused Saaremaa püsiühenduse rajamisel
Private and Public Sector Partnership Possibilities of Establishing a Fixed Link to Saaremaa
author
Järvelaid, Alar
supervisor
defence date
language