title
Tegevuspõhise eelarve mõju riigieelarve läbipaistvusele
The impact of performance-based budget on budget transparency
supervisor
Onno, Angela
defence date
language