title
Kuidas kasutada digitaalset muutust missioonile orienteeritud koalitsiooni kaudu? - Esimene ülevaade Fab City Hamburgi juhtumist
How to Harness the Digital Transformation Through a Mission-oriented Coalition? - First Insights from the Case of Fab City Hamburg
author
Seidel, Benedikt
supervisor
Lemos, Lucas B.
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus