title
Inimressursi jaotamise parendamine IT ettevõtetes Firma X näitel
Improvement of Human Resource Allocation in IT Companies by Example of Firm X
author
Kern, Kaarel
keywords
ressursi jaotamine
multi projekt
multi project
supervisor
defence date
language