title
Vibropunkeri toiteseadmed: areng, kontroll ja simulatsioon
Vibratory bowl feeders: development, control and simulation
author
Cocchi, Manuel
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network