title
Üliõpilaste liikumisviiside eelistused Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli näitel
The students’ transportation preferences on the example of Tallinn University of Technology and Tallinn University
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access