title
Pooljuhtseadiste parameetrite määramine arvutisimulatsioonide abil
Characterization of semiconductor devices by means of numerical simulations
author
Sahakyan, Armen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit