title
Alkoholi reklaami ja selle vastase reklaami mõju alkoholi ostmisele ja tarbimisele TTÜ ja TLÜ naistudengite näitel
Impact of Alcohol Advertising and Anti-alcohol Advertising on the Purchase and Consumption of Alcohol (based on the Example of TUT and TU Female Students)
author
Olenko, Olev
supervisor
defence date
language