title
Ülikooli eelinkubaatori programmide mõju Eesti start-up ökosüsteemile (Edu & Tegu Starter programmi näitel)
The impact of the university pre-incubator programs on the Estonian startup ecosystem (on the example of Edu & Tegu Starter program)
author
Demiankova, Ekaterina
keywords
startup ecosystem
incubator
pre-incubator
pre-incubator program
supervisor
defence date
language