title
Poolkoksi töötlemine vesinikperoksiidiga ja Fentoni reaktiiviga
Treatment of oil shale semicoke by hydrogen peroxide and Fentons regent
Обработка твёрдого промышленного отхода полукокса пероксидом водорода и реактивом Фентона
author
Aleksejenko, Kristina
keywords
tahkete jäätmed
reagent Fenton-like
solid waste
Fenton reagent
Fenton-like regent
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Jefimova, Jekaterina
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information