title
Logistiku ja autojuhi töö tõhustamine AS Siimu Auto näitel
Making the Work of Logistics Manager and Driver More Efficient on the Example of AS Siimu Auto
supervisor
defence date
language