title
Rahakäibe juhtimise mõju ettevõtte finantsnäitajatele perioodil 2013-2019 tootmisettevõtte näitel
The impact of cash flow management on a manufacturing companys financial perfomance during the years of 2013-2019
author
Raav, Siiri
keywords
rahakäibe juhtimine
rahavoogude aruanne
cash flow management
statement of cash flows
defence date
language