title
Euroopa Liidu liikmesriikide jaotusvõrgu liitumisprotsessi heade tavade kasutusele võtmine Eesti jaotusvõrgus
liitumisprotsess, liitumise protseduur, mediaanaeg, interaktsioonid, head tavad
author
Tamm, Tristan
keywords
liitumisprotsess
liitumise protseduur
mediaanaeg
integration procedure
median time
good practices
process of integration
supervisor
defence date
language