title
Rongiveo reguleerimisprotsessi toetava infosüsteemi analüüs Enefit Kaevandused AS logistikaüksuse näitel
Analysis of Information System Supporting the Rail Transport Process by Example of Enefit Kaevandused AS Logistic Unit
author
Gussarova, Uljana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus