title
Mustsegu (MSE) ja sellest valmistatud katendikiht. Ülevaade ja probleemide analüüs
Cold Mix Asphalt (MSE) and Produced Pavement Layer. An Overview and Analyses of Problems
author
Paas, Ergo
keywords
mustsegu
freespuru
sideaine sisaldus
could mix asphalt recycled asphalt
the binder content
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information