title
Sotsiaalsete ettevõtete juhtimise kujundamine alusväärtuste ja missiooni kaudu
Designing the management of social enterprises through core values and mission
author
Keres, Kristjan
supervisor
defence date
language