title
Seosed ettevõtte kulu-, juhtimisarvestuse ja tulemuslikkuse juhtimise süsteemide ja ettevõtete edukuse vahel Eesti erineva suurustega veondus- ja laondusettevõtete näitel
Relationships Between the Cost Management, Management Accounting and Performance Management Systems and Business Performances Among of Different Sizes of Companies of Estonian Logistic and Storage Industry
supervisor
defence date
language