title
Tallinna Polütehnik Nr 10 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
25.03.1988
language