title
Päikesekollektorite ühendamise kasulikkus kaugküttevõrkudega Eestis
Feasibility of Solar Collectors Integration to District Heating Networks in Estonia
author
Külm, Henri
keywords
kaugküttevõrgud
päikeseenergia potentsiaal ja ressursid
soojustootmiskulude omahind
district heating networks
solar power potential and resources
heating and ventilation
domestic hot water
levelized cost of heat
defence date
language