title
Kas Soome kodanikud saavad nõuda riigilt kliimamuutuste vastast tegutsemist: Hollandi ja Soome õigusnormide võrdlus Urgenda kaasuse valguses
Can Finnish Citizens Insist State Action Against Climate Change: A Comparative Review of Dutch and Finnish Legislation in the Light of the Urgenda Case
author
Anttonen, Niklas Erik Ilmari
defence date
language