title
Sotsiaalmeedia turunduskommunikatsiooni kanalite valik ja efektiivsus Eesti tarkvara- ja tehnoloogiapõhiste iduettevõtete näitel
Selection and efficiency of social media marketing communication channels on the bases of Estonian software and technology-based startups
author
Lassi, Lee
keywords
defence date
language