title
On Design Principles and Calculation Methods Related to Air Leakages and Thermal Bridges in Well-insulated Building Envelopes
Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud piirdetarindite projekteerimisel
author
Hallik, Jaanus
serial number
28/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
defence date
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cb3446bc-a53c-4fe7-8ae8-4881ae5867ac
ISBN 978-9949-83-834-9 (PDF)
language
rights
CC BY-NC-SA