title
Keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vaheline koordinatsioon tuleohutuse alases ennetustöös
Fire prevention coordination between central government and municipalities in Estonia
author
Mäeker, Mihkel
keywords
KOV autonoomia
tuleohutuse alane ennetustöö
supervisor
defence date
language