title
Eakate vajadustega arvestamine Eesti avalike alade kujunduses programmi Hea avalik ruum näitel
Considering the needs of the elderly in designing Estonian public spaces with the example of Hea avalik ruum architectural program
author
Sauman, Ragne
keywords
supervisor
defence date
language