title
Väliskliendi litsentsihalduse protsesside analüüs ja optimeerimine Telia Eesti AS-is Microsofti SPLA-litsentside näitel
Analysis and optimisation of licence management processes for external customers in Telia Eesti AS based on Microsoft SPLA-licenses
author
Türk, Tuuli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit